Deelnemersreglement

Super dat je deelneemt aan DELTA Ride for the Roses en in actie wilt komen voor KWF Kankerbestrijding! Neem voordat je start de onderstaande spelregels goed door:

Spelregels

Ik doe mee op eigen risico.

Ik ga actie voeren ten bate van KWF Kankerbestrijding en ik verklaar hierbij geheel achter de doelstellingen van KWF te staan en heb de wil die doelstelling te realiseren door bij te dragen (fondsenwervend) met mijn eigen actie. KWF heeft geld nodig om doelstellingen te realiseren zodat we steeds dichterbij de dag komen dat niemand meer hoeft te sterven aan kanker. 

Ik geef alles wat ik verdien met deze actie aan KWF Kankerbestrijding en ben transparant over eventueel gemaakte kosten.

Zodra ik mijn actie heb voltooid stort ik de opbrengst op mijn actiepagina. Dan kan iedereen meteen zien wat ik heb opgehaald. Ook mijn sponsoren vraag ik een gift te doen op mijn actiepagina. Wel zo veilig en transparant.    

Ik houd bij de organisatie van mijn actie of evenement rekening met de doelstellingen van KWF en met de uitgangspunten van een gezonde leefstijl. Klinkt logisch toch?!

Ik organiseer de activiteit zelf en voor eigen risico. Ik ben zelf eindverantwoordelijk. Houd het veilig en maak het een mooie ervaring!

Algemene voorwaarden

KWF behoudt zich het recht voor een actie of evenement van haar platform/website te verwijderen indien zij dat nodig acht.

KWF zal met grote zorgvuldigheid je persoonsgegevens verwerken conform ons privacy statement. Dit kun je raadplegen op de website.

Afhankelijk van de impact en/of de grootte van je actie of evenement stellen wij een overeenkomst met je op.

Inschrijfgeld is niet restitueerbaar. Dus word je bijvoorbeeld ziek of heb je geen zin meer? Dan kan je het inschrijfgeld niet terugvragen. Jammer dat het je niet lukt om mee te doen! Je inschrijfgeld komt ten goede aan de doelstellingen van KWF, dus het komt zeker goed terecht.

Overige bepalingen

Roken: KWF wil vanwege haar anti-rookbeleid en de duidelijke relatie die er is tussen roken en kanker nooit in verband worden gebracht met de tabaksindustrie. Je betrekt binnen het kader van je activiteiten dan ook geen organisaties opererend in de tabaksindustrie. Ook probeer je jouw actie/evenement als niet-roken activiteit neer te zetten.

Farmaceutische industrie: als je, op welke manier dan ook, organisaties die opereren binnen de farmaceutische industrie bij jouw activiteiten betrekt, dan is altijd overleg met KWF nodig. Ook bij samenwerking met de cosmetische industrie is terughoudendheid geboden. Overleg bij twijfel met KWF.

Alternatieve geneeswijzen: samenwerking met personen of instellingen op het terrein van alternatieve geneeswijzen is niet wenselijk, overleg met je KWF-contactpersoon is noodzakelijk.

Alcohol: gezien de tegenstrijdige belangen (alcoholpromotie vanuit de industrie versus alcoholmatiging vanuit KWF) wordt er vanuit KWF niet samengewerkt met de alcoholindustrie.

Wanneer jouw actie of evenement mede-gesponsord wordt door de alcoholindustrie (zoals veel muziekevenementen) dan ligt die verantwoordelijkheid bij jou en niet bij KWF Kankerbestrijding. De afspraak is dat het logo nooit naast een uiting van een alcoholfabrikant komt te staan. Er kan geen directe relatie worden gelegd tussen de alcoholindustrie en KWF. Informeer altijd je contactpersoon binnen KWF.

Gevaarlijke (chemische) stoffen: vanuit KWF is het niet wenselijk samen te werken met de (petro)chemische industrie. Veel bedrijven werken met kankerverwekkende stoffen. Informeer bij twijfel bij je contactpersoon van KWF.

Voeding: KWF hanteert de stelregel dat er geen gezond of ongezond voedingsmiddel bestaat maar dat er slechts een (on)gezond voedingspatroon is. Samenwerking met de voedingsindustrie bevindt zich in de meeste gevallen in een grijs gebied, waar KWF liever buiten wordt gelaten. Let er daarom op dat je het logo nooit bij dat van een voedingsproduct plaatst. Wat wel kan is sponsoring door bijvoorbeeld de groenteman, the Greenery etc. Informeer bij twijfel bij je contactpersoon.

Overig: naast bovenstaande categorieën is er nog een aantal zaken waar KWF Kankerbestrijding om uiteenlopende redenen liever niet mee samenwerkt. Het gaat om de seksindustrie, de tattoo- en piercingindustrie, de wapenindustrie, uitbuiting van kinderen en vrouwen, extreme politieke bewegingen en alle vormen van discriminatie.