Beleidsplan Stichting Delta Ride for the Roses 2018, 2019 en 2020.

 

ALGEMEEN/DOELSTELLING:


Het organiseren van diverse fietsevenementen in Zeeland waarbij geld wordt ingezameld ten bate van KWF Kankerbestrijding.

Het evenement is toegankelijk voor alle soorten fietsen als stadsfietsen, scootmobiels, E-Bikes, duo-fietsen, racefietsen.

Het evenement dient naast de basale doelstelling een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de regio in die zin dat het evenement niet alleen de regio een mooie fietsdag biedt, maar dat het eveneens een bijdrage levert in de verwerking van rouwprocessen rondom de ziekte kanker.

De organisatie kent verschillende evenementen, te weten:

1.      De Ladies Night Ride, ieder jaar op de tweede vrijdag van de maand juni;

2.      De DELTA Ride fort he Roses Midden Zeeland, iedere jaar op de tweede zaterdag van de maand juni;

3.      De DELTA Ride for the Roses Zeeuws Vlaanderen, ieder jaar op de tweede zondag van de maand juni;

4.      De DELTA Strandride fort he Roses Zeeland, ieder jaar omstreeks eind december;

5.      De DELTA Kids Ride (in ontwikkeling);

6.      De kick-off van de evenementen;

 

DIVERSEN:
De organisatie kent twee comités , te weten comité Midden Zeeland en comité Zeeuws Vlaanderen. Beide comités werken onder verantwoordelijkheid van het overkoepelend bestuur, waarin vertegenwoordigers van beide comités zitting hebben.

Voor de Ladies Night Ride worden jaarlijks twee routes uitgeschreven over respectievelijk 15 en 30 kilometer. Dit deel van de organisatie is bestemd voor dames met een iets minder sportieve achtergrond, die zich toch een keer sportief willen inzetten.

Voor de DELTA Rde fort he Roses in Midden Zeeland en Zeeuws Vlaanderen worden jaarlijks vier routes uitgeschreven van 25, 50, 80 en 120 kilometer.

Voor de DELTA Standride for the Roses worden, telkens op het einde van het jaar, twee afstanden uitgeschreven in de duinen en op de stranden van Schouwen Duiveland (20 en 40 kilometer). Dit evenement is toegankelijk voor mountainbikers.

 

Bij de kick-off van het evenement (steeds in januari of februari) wordt, naast het aanbieden van entertainment, ook gezorgd voor het verstrekken van informatie over kanker. De toegang tot deze kick-off is voor iedereen gratis toegankelijk.


De benodigde overheidsvergunningen voor alle evenementen worden namens het bestuur aangevraagd.
Centraal worden ook zaken geregeld als het genereren van vrijwilligers, het informeren van overheidsinstanties, het genereren van publiciteit, het verzorgen van websites en inschrijfmodules, het benaderen van (aspirant) sponsors, etc.

HET ACTUELE BELEID:
Het bestuur heeft de intentie om de organisatie en de diverse evenementen telkens weer aantrekkelijker te maken en aantrekkelijk te houden voor deelnemers, bezoekers, sponsors en subsidiënten.

Het beleid moet resulteren in:

(a)   een mooie financiële bijdrage voor het KWF in het kader van kankerbestrijding.

(b)   Een mooie promotionele bijdrage voor het imago van de provincie als fietsprovincie.

(c)   Een mooie stimulans voor de samenleving om gezond te leven en te bewegen.

TOT SLOT:
De organisatie heeft de intentie de activiteiten nog jarenlang te continueren. Daarbij wordt niet uitgesloten dat de landelijke Ride for the Roses opnieuw Zeeland aandoet.
Als de organisatie van de landelijke Ride for the Roses die wens opnieuw heeft, zal het bestuur van de DELTA Ride daar in beginsel positief tegenover staan en over de voorwaarden in gesprek gaan, waarna in overleg met onder andere overheden mogelijkheden zullen worden onderzocht. Eerder was de landelijke fietstocht in Zeeland in 2008 en 2014.

 

 


Stichting DELTA Ride for the Roses Zeeland

Postbus 2041 |4461 MA  

GOES| 06-23105944   

info@deltaridefortheroses.nl 

www.deltaridefortheroses.nl

 

KvK te BTW nr NL 821357037

 Middelburg 20160885

IBAN: NL69ABNA0425496414   

ANBI 821357037