Donaties

U heeft de mogelijkheid om op zaterdag 15 juni 2019 persoonlijk een gift te doen voor het KWF ten bate van Kankerbestrijding. Als u dat wilt kunt u een eigen cheque aanbieden op het podium, voorafgaande aan de bekendmaking van het totale bedrag. Meld u zich dan voor 13.00 uur even bij de informatiebalie en vraag naar de penningmeester Theo Schouwenaar, dan kunnen wij uw gift nog verwerken bij het totaalbedrag wat KWF van ons mag ontvangen.

U kunt vanaf nu continu doneren via onze donatiemodule, klik hier om uw donatie over te maken!

Vanzelfsprekend kunt u uw gift ook overmaken onder vermelding van uw naam t.a.v. de Stichting DELTA Ride for the Roses Zeeland bankrekeningnummer NL69 ABNA 04254.96.414. Indien u voordien een gift wenst te doen, dan komt dit bedrag geheel ten goede aan de totale opbrengst voor 2019.

http://nl.wikipedia.org/wiki/KWF_Kankerbestrijding

www.kwfkankerbestrijding.nl

www.anbi.nl


ANBI Publicatie

Downloads

2014 Balans 261,14 Kb
2014 V&W 254,34 Kb
2015 Balans 249,16 Kb
2015 V&W 242,11 Kb
2016 Balans 248,61 Kb
2016 V&W 241,88 Kb
2017 Balans 242,41 Kb
2017 V&W 235,80 Kb
2018 Balans 14,89 Kb
2018 V&W 418,52 Kb
Beloning en declaratieregeling. 408,17 Kb