OrganisatieTeam

De DELTA Ride for the Roses heeft vele vrijwilligers.
Zij worden aangestuurd door het organisatieteam.

Eddie Bogaert - Bestuur

voorzitter
zonbog@zeelandnet.nl
06-14842150

Theo Schouwenaar - Bestuur

penningmeester
penningmeester@deltaridefortheroses.nl
Schouwenaar6@zonnet.nl
06-53240398

Chiel Platier - Bestuur

secretaris
platier@zeelandnet.nl
0113-220434


Henk de Jong - Bestuur

vrijwilligerscoördinator Midden-Zeeland
jonghenkde@zeelandnet.nl
06-57183955

Frits Bakker - Bestuur

algemeen coördinator Zeeuws-Vlaanderen
f.bakker@kozoomcorp.com
06-23291119

Bram Dieleman - Bestuur

Bramd@zeelandnet.nl
06-51106535


Eveline de Lange

organisatiemanager
Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen
info@deltaridefortheroses.nl

06-23105944

Ming Gilbert

teamleider vrijwilligers Midden-Zeeland
goya.004@hotmail.com
06-10080449

Jaap de Vlieger

operationeel coördinator Midden-Zeeland
Flyer42@zeelandnet.nl
06-20134788


Acronius Kramer

coördinator 50 km en 80 km routes Midden-Zeeland
akram@zeelandnet.nl
06-44686048

Eric Debbaut

teamleider vrijwilligers Midden-Zeeland
edebbaut@zeelandnet.nl
06-10016567

Eric Delacourt

coördinator 50 km en 80 km route Midden-Zeeland
edelacourt@zeelandnet.nl
06-38711248


Henk Hoogerland

veiligheidscoördinator Midden-Zeeland
hwhoog@zeelandnet.nl
06-22635157

Ad Nieuwdorp

operationeeel coördinator Midden-Zeeland
munro@zeelandnet.nl|
06-51447861

Lenneke Strijd

vrijwilligerscoördnator
lenneke73@live.nl
06-48128208