OrganisatieTeam ZVL

Eddie Bogaert

Eddie Bogaert, voorzitter
zonbog@zeelandnet.nl
06-14842150

Theo Schouwenaar

Theo Schouwenaar, penningmeester
penningmeester@deltaridefortheroses.nl
06-53240398

Frits Bakker

Frits Bakker, bestuurslid en voorzitter comité ZVL
f.bakker@kozoom.com
06-23291119


Bram Dieleman

Bram Dieleman, bestuurslid en secretaris comité ZVL
bramd@zeelandnet.nl
06-51106535

Eveline de Lange

Eveline de Lange, organisatiemanager MZ en ZVL
info@deltaridefortheroses.nl
06-23105944

Monnie IJsebaert lid comité ZVL

Monnie IJsebaert, lid comité ZVL
coördinator routes en beveiliging
fwijsebaert@zeelandnet.nl
06-53190457


Freddy Scheele lid comité ZVL

Freddy Scheele, lid comité ZVL
coördinator routes en beveiliging
gfascheele@zeelandnet.nl
06-13792298

Ingrid Wojtal

Ingrid Wojtal, vrijwilligers ZVL
ingridwojtal@hotmail.com
06-57027940

 

John Smael lid comité ZVL

John Smael, lid comité ZVL
coördinator facilitair en vrijwilligers
j.smael@zzv.nl
06-22801530


Wallie de Groote lid comité ZVL

Wallie de Groote, lid comité ZVLsponsorwerving
degroote26@zeelandnet.nl
06-10789752

Marcel van Luik lid comité ZVL

Marcel van Luik, lid comité ZVL
coördinator start en finishlocatie
mvanluik@zeelandnet.nl
06-11003020

Marc Stam lid comité ZVL

Marc Stam, lid comité ZVL
Artiesten
otr@zeelandnet.nl
06-83441511


Claudia Riemens lid comité ZVL

Claudia Riemens, lid comité ZVL
ridefortheroses-zvl@hotmail.com
06-42848406

Kim Bakker lid comité ZVL

Kim Bakker, lid comité ZVL
ridefortheroses-zvl@hotmail.com
06-19870681

Francoise Freriks lid comité ZVL

Francoise Freriks, lid comité ZVL
ridefortheroses-zvl@hotmail.com
06-48795882


Saskia Dankaart lid comité ZVL

Saskia Dankaart, lid comité ZVL
ridefortheroses-zvl@hotmail.com
06-38894404

Rob de Kerf lid comité ZVL

Rob de Kerf, lid comité ZVL
robdekerf@gmail.com
06-55395425