Privacy

Privacy Reglementen

Stichting DELTA Ride for the Roses

Hierbij informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens
Wij van de Stichting DELTA Ride for the Roses Zeeland ten bate van KWF Kankerbestrijding zijn afhankelijk van uw bijdrage bij het verwezenlijken van onze doelen: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Of u dit nu doet door deelname, sponsoring, een donatie, vrijwilligerswerk of een campagne delen: alle hulp is van harte welkom en onmisbaar voor het bereiken van onze missie. Om een wederzijds vertrouwen tussen u en DELTA Ride for the Roses te scheppen willen we u graag op transparante wijze informeren over de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens
Het bestuur van de Stichting DELTA Ride for the Roses Zeeland is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Privacy is dan ook een belangrijk onderwerp voor ons. Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gehouden tot geheimhouding daarvan. Daarnaast hebben zijn een geheimhoudingsverklaring getekend. Wij hebben daarom een en ander verwerkt in privacyreglementen, waarin ook uw rechten als betrokkene zijn verwerkt. De privacy reglementen kunt u onderaande pagina inzien en of downloaden.

Foto’s en films.                                                                                                                    Van onze prachtige evenementen willen we natuurlijk niet alleen iedereen laten meegenieten, maar publiciteit is natuurlijk ook van belang voor de sponsoren en donateurs die ons doel, minder kanker, meer genezing en betere kwaliteit voor kankerpatiënten steunen. U vindt dan op onze websites foto’s en films waar personen op voorkomen. Wij publiceren dit vanuit ons recht op vrije meningsuiting en informatie. Als u op de foto’s voorkomt dan kunt u gebruik maken van uw rechten als betrokkene. Voor uw privacyverzoeken kunt u contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming van de Stichting Ride for the Roses wiens adres onderaan deze pagina te vinden is.

Auteurswet                                                                                                                           Op onze websites en sociaal media is de Auteurswet van toepassing, dat betekent dat u zonder schriftelijke toestemming geen informatie of foto’s mag verspreiden, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van deze website. Een uitzondering is overname van maximaal 50 woorden, voorzien van bronvermelding en een dieplink naar het betreffende artikel.

Uw kunt u uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven
Dit kan gebeuren per post Postbus 2041, 4460 MA Goes of per email info@deltaridefortheroses.nl .

Op onze websites staan links naar websites van derden
Op onze website en sociaal media  staan meerdere links naar websites van derden. Wij willen uw adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die uw via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met uw persoonsgegevens.

Vragen of opmerkingen?
Heeft u  vragen of opmerkingen over ons privacyreglement of over hoe de Stichting DELTA Ride for the Roses omgaat met persoonsgegevens, dan kun u deze vragen richten aan:

  • Stichting DELTA Ride for the Roses Zeeland
    t.a.v de functionaris voor de gegevensbescherming,
    Postbus 2041
    4460 MA Goes
  • Of een mail naar:
    FG@deltaridefortheroses.nl

Downloads

Privacy Reglement ambassadeurs en vrijwiilligers 395,22 Kb
Privacy Reglement deelnemers 395,01 Kb
Privacy Reglement financiën 401,67 Kb