Theo Schouwenaar

penningmeester
penningmeester@deltaridefortheroses.nl

Chiel Platier

secretaris
vice voorzitter

Henk de Jong
Ming Gilbert

Michel Quinten