Implementatie van geïndividualiseerd doseren van orale doelgerichte therapie bij de behandeling van kanker

dr. Ingrid Desar - Radboud UMC
Projectbudget: € 683.113,00

Bij de behandeling van kanker wordt al jaren gestreefd naar een behandeling op maat. Dit is nodig ook, want geen tumor is hetzelfde. Hoewel nieuwe medicijnen inderdaad steeds meer gericht zijn op kankercellen – en gezonde cellen met rust laten – wordt er bij het voorschrijven van medicatie nog veel volgens een ‘one size fits all’-principe gewerkt, zonder rekening te houden met leeftijd, gewicht, andere medicatie, invloeden van voedsel en kenmerken van de tumor. Uit vooronderzoek blijkt dat bij zo’n standaarddosis in amper de helft van de patiënten het medicijn het juiste bloedgehalte wordt bereikt. Daardoor ligt zowel onder- als overbehandeling op de loer.

 

In dit nationale onderzoek werken oncologen en ziekenhuisapothekers uit diverse ziekenhuizen samen om hier iets aan te veranderen. Daarbij wordt getracht om voor een grote groep patiënten individueel de juiste dosis te berekenen en te controleren of dit in de praktijk klopt. De werkwijze om tot die optimale dosis te komen wordt vervolgens goed gedocumenteerd zodat patiënten in de toekomst hiervan kunnen profiteren. Zo hopen de onderzoekers de daadwerkelijke realisatie van een behandeling op maat te versnellen.